Ιωάννης Γιαμάς

Όνομα πατρός: Αθανάσιος

1916 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία