Γεώργιος Γκίνης

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1901 -

Καπνέμπορος

Γεννήθηκε το 1901. Καπνέμπορος. Γιος του πολιτευτή Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Κόμματος (ΛΚ) το 1928, Δημητρίου Γκίνη. Εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Το 1950 και το 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία