Ιωάννης Γκλαβάνης

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1891 - 1984

Βιομήχανος

Ο Ιωάννης Γκλαβάνης γεννήθηκε το 1891 και ήταν υιός του Κωνσταντίνου Γκλαβάνη, βιομήχανου, ιδρυτή του Δημοκρατικού Κόμματος μαζί με τον Γεώργιο Φιλάρετο το 1881, ο οποίος προσχώρησε στη συνέχεια στο Κόμμα Φιλελευθέρων και διετέλεσε δήμαρχος Παγασών την περίοδο 1908 έως 1925, ενώ ο αδερφός του Ευάγγελος ή Βάγκος Γκλαβάνης εξελέγη βουλευτής Λαρίσης στις εκλογές του 1926 με το Κόμμα Ενώσεως Φιλελευθέρων και του 1933 με το Προοδευτικό Κόμμα. Ο Ιωάννης Γκλαβάνης σπούδασε γεωργικές επιστήμες και μετά ανέλαβε τη διεύθυνση στρεμμάτων στην λίμνη Κωπαΐδα. Μεταπολεμικά, διετέλεσε υπουργός Γεωργίας (3.1.1945-6.1.1945) και υπουργός Εθνικής Οικονομίας (6.1.1945-8.4.1945). στην κυβέρνηση Νικόλαου Πλαστήρα. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη βουλευτής Λαρίσης το 1946 με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων και διετέλεσε υπουργός Ανοικοδομήσεως (27.1.1947-17.2.1947) στην κυβέρνηση του Δημήτριου Μαξίμου. Το 1950 εξελέγη με το Κόμμα Φιλελευθέρων και διετέλεσε υπουργός Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας (23.3.1950-15.4.1950), ενώ ανέλαβε και καθήκοντα υπουργού Οικισμού και Ανοικοδομήσεως (27.3.1950-15.4.1950) μετά την παραίτηση του Θεόδωρου Χαβίνη στην κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου, υπουργός Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως στην κυβέρνηση Νικόλαου Πλαστήρα (15.4.1950-21.8.1950) και υπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου (1.2.1951-27.10.1951). Επανεξελέγη βουλευτής το 1951. Πολιτεύθηκε ξανά και εξελέγη βουλευτής Μαγνησίας με την Ένωση Κέντρου στις εκλογές του 1961, του 1963 και του 1964 και διετέλεσε υπουργός Εμπορίου (6.1.1965-15.7.1965) στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου και υπουργός Δημοσίων Έργων (21.9.1965-11.5.1966) και Βιομηχανίας (11.5.1966-22.12.1966) στην κυβέρνηση Στέφανου Στεφανόπουλου. Στις 18 Νοεμβρίου 1965 δήλωσε ανεξάρτητος και στις 4 Φεβρουαρίου 1966 προσχώρησε στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κέντρο. Απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 1984.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Γκλαβάνης Ευάγγελος ή Βάγκος», «Γκλαβάνης Κων. Ιωάννης ή Τζον (1892-1984)» και «Γκλαβάνης Κωνσταντίνος (1854-1934)», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 97-98.