Παναγιώτης Γλιγλής

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1899 - 1984

Κτηματίας

Ενδεικτική Βιβλιογραφία