Χριστόδουλος Γοργίας

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1906 -

τέως Τραπεζικός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία