Ευάγγελος Δασκαλάκης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1902 - 1973

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1902. Ιατρός. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Ρεθύμνου το 1946 με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης (ΕΠΕ). Διετέλεσε Υφυπουργός Γενικής Διοίκησης Κρήτης στην κυβέρνηση Δ. Μαξίμου (31/1/1947-17/2/1947). Επανεξελέγη στην περιφέρεια Ρεθύμνης το 1950 και το 1951 με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ). Το 1952 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ρεθύμνου με το ΚΦ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ρεθύμνης ως μεμονωμένος, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε το 1973.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία