Ανδρέας Δεκής

Όνομα πατρός: Χαράλαμπος

1904 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1904. Ιατρός. Εξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια Πατρών το 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό και επανεξελέγη το 1956 στην περιφέρεια Αχαΐας με την ΕΡΕ. Το 1958 ήταν υποψήφιος της ΕΡΕ στην ίδια περιφέρεια, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία