Αθανάσιος Δερβέναγας

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

1891 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1891. Ιατρός. Εξελέγη βουλευτής Τρικάλων στις εκλογές του 1936 με το συνδυασμό της Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ένωσης. Μεταπολεμικά, πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1946 στην περιφέρεια Τρικάλων με το Εθνικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο μετείχε στο συνδυασμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1950 και 1951 είχε την ίδια τύχη ως υποψήφιος του συνδυασμού της Εθνικής Παράταξης Εργαζομένου Λαού και του Ελληνικού Συναγερμού αντίστοιχα στην περιφέρεια. Τρικάλων. Εξελέγη βουλευτής Τρικάλων στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό. Το 1956 και το 1958 ήταν υποψήφιος της ΕΡΕ στις περιφέρειες Καρδίτσης-Τρικάλων και Τρικάλων αντίστοιχα, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία