Ανάργυρος Δημητρακόπουλος

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1885 -

Μηχανικός

Γεννήθηκε το 1885. Μηχανικός. Ανέλαβε υπουργός Δημοσίων Έργων στις κυβερνήσεις του Πέτρου Βούλγαρη (8/4/1945-11/8/1945), (11/8/1945-17/10/1945), στην κυβέρνηση της Α. Μακαριότητος Αντιβασιλέως Δαμασκηνού (17/10/1945-1/11/1945) και στην κυβέρνηση του Παναγιώτη Κανελλόπουλου (1/11/1945-22/11/1945). Εξελέγη βουλευτής Αθηνών το 1946 με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΔΣΚ), λόγω παραίτησης από την έδρα της Αθήνας του Γεωργίου Παπανδρέου, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης (ΕΠΕ). Το 1950 πολιτεύτηκε με το ΔΣΚ στην περιφέρεια Αθηνών, αλλά δεν εξελέγη. Το 1951 πολιτεύθηκε ως ανεξάρτητος στην περιφέρεια πρώην Δήμου Αθηναίων, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία