Ηλίας Διάμεσης

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1885 -

Αντιστράτηγος ε.α.

Γεννήθηκε το 1885. Αντιστράτηγος ε.α. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής πρώην Δήμου Αθηναίων με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) στις 7/5/1948 αντί του αποβιώσαντος Χρ. Λαδά. Το 1950 πολιτεύτηκε στην ίδια περιφέρεια με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία