Γεώργιος Λάζαρος Δοξόπουλος

Όνομα πατρός: Αναστάσιος

1915 - 1991

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία