Ιωάννης Δούμπας

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1881 - 1966

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1881. Ιατρός. Εξελέγη γερουσιαστής Σερρών με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) στις γερουσιαστικές εκλογές του 1929 (γερουσιαστική θητεία: 21/4/1929-1/4/1935). Το 1936 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Σερρών με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Διετέλεσε υφυπουργός Γενικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας (10/12/1945-4/4/1946) στην κυβέρνηση Θ. Σοφούλη. Το 1946 εξελέγη βουλευτής Σερρών με το ΚΦ. Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Σερρών με το ΚΦ, χωρίς να εκλεγεί. Στις εκλογές του 1952 εξελέγη βουλευτής Θεσσαλονίκης με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ). Απεβίωσε το 1966.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία