Γεώργιος Εξηντάρης

Όνομα πατρός: Αθανάσιος

1887 -

Δημοσιογράφος

Γεννήθηκε το 1887. Δημοσιογράφος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής στις εκλογές του 1920 στην περιφέρεια Καλλιπόλεως. Επανεξελέγη το 1926 ως υποψήφιος της Ένωσης Φιλελευθέρων στην περιφέρεια Καβάλας. Διετέλεσε υπουργός Γεωργίας στην κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη (8/2/1928-31/5/1928). Στις εκλογές του 1928 ήταν υποψήφιος στην ίδια περιφέρεια ως μεμονωμένος προοδευτικός, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη τα έτη 1932 και 1933 στην περιφέρεια Ροδόπης, ως υποψήφιος του Κόμματος Φιλελευθέρων. Στη διάρκεια της κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Γενικού Διοικητή Μακεδονίας (18/1/1933-6/3/1933). Στις εκλογές του 1936 εξελέγη βουλευτής Ροδόπης με το Κόμμα Φιλελευθέρων. Μεταπολεμικά, πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1946 με το συνδυασμό του Κόμματος Φιλελευθέρων στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά δεν εξελέγη. Στις εκλογές του 1950 και 1951 είχε την ίδια τύχη, ως υποψήφιος του συνδυασμού της Εθνικής Προοδευτικής Ένωσης Κέντρου στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Εξελέγη βουλευτής Αθηνών στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό και διορίστηκε υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου (19/11/1952-6/10/1955). Το 1958 ήταν υποψήφιος του Κόμματος Φιλελευθέρων στην περιφέρεια Σερρών, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία