Γεώργιος Ευαγγέλου

Όνομα πατρός: Βασίλειος

1917 - 1988

Εμποροϋπάλληλος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία