Πέτρος Ευριπαίος

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1886 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία