Βασίλειος Ευφραιμίδης

Όνομα πατρός: Μιχαήλ

1916 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία