Ανδρέας Ζάκκας

Όνομα πατρός: Λάζαρος

1892 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία