Χρήστος Ζαλοκώστας

Όνομα πατρός: Πέτρος

1896 - 1975

Χημικός

Γεννήθηκε το 1896. Χημικός. Εξελέγη βουλευτής Αθηνών με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Στις 4/12/1946 προσχώρησε στην «Κοινοβουλευτική Ομάδα Σπ. Μαρκεζίνη». Στις 10/2/1947 προσχώρησε στο «Νέο Κόμμα». Τα έτη 1950 και 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια πρώην Δήμου Αθηνών με το Νέο Κόμμα και με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ) αντίστοιχα, αλλά δεν εξελέγη. Το 1952 εξελέγη βουλευτής Αθηνών με τον ΕΣ. Στις 14/10/1955 προσχώρησε στο «Κόμμα Προοδευτικών». Το 1956 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων με το Κόμμα Προοδευτικών (ΚΠ), αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε το 1975.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία