Εμμανουήλ Ζαννής

Όνομα πατρός: Παύλος

1908 - 1983

Ιατρός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία