Ιωάννης Ζερβάνος

Όνομα πατρός: Περικλής

1892 -

Ιατρός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία