Ναπολέων Ζέρβας

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1891 -

τέως Στρατιωτικός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία