Χάρης Ζησιάδης

Όνομα πατρός: Αγαμέμνων

1910 -

τέως Νομάρχης

Γεννήθηκε το 1910. Τέως νομάρχης. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1946 ως μεμονωμένος υποψήφιος στην περιφέρεια Ροδόπης, αλλά δεν εξελέγη. Ανάλογη τύχη είχε και το 1951, ως υποψήφιος του Ελληνικού Συναγερμού στην ίδια περιφέρεια. Εξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια Ξάνθης-Ροδόπης στις εκλογές του 1956 με την ΕΡΕ. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1958 και 1961 στην περιφέρεια Ροδόπης. Το 1963 και το 1964 ήταν υποψήφιος στην ίδια περιφέρεια με την ΕΡΕ και το συνδυασμό ΕΡΕ-Κ.Π. αντίστοιχα, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία