Ιωάννης Ζίγδης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1913 - 1997

Οικονομολόγος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία