Ιωάννης Ηλιόπουλος

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1907 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1907. Ιατρός. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1950 στην περιφέρεια Ηλείας με το συνδυασμό του Λαϊκού Κόμματος, αλλά δεν εξελέγη. Ανάλογη τύχη είχε και το 1951, ως υποψήφιος του Ελληνικού Συναγερμού στην ίδια περιφέρεια. Εξελέγη βουλευτής Ηλείας στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό. Το 1956 ήταν υποψήφιος με το Λαϊκό Κοινωνικό Κόμμα στην περιφέρεια Ηλείας, αλλά δεν εξελέγη. Ανάλογη τύχη είχε και το 1958 ως υποψήφιος του συνδυασμού της Ένωσης Λαϊκών Κομμάτων στην ίδια περιφέρεια. Επανεξελέγη βουλευτής Ηλείας το 1961 με την ΕΡΕ. Στις εκλογές του 1963 ήταν υποψήφιος με την ΕΡΕ στην ίδια περιφέρεια, αλλά δεν εξελέγη. Μεταπολιτευτικά, πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1977 ως υποψήφιος της Εθνικής Παράταξης στην περιφέρεια Ηλείας, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία