Δημήτριος Ηρακλείδης

Όνομα πατρός: Αχιλλεύς

1880 -

Συνταξιούχος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία