Δημήτριος Θανόπουλος

Όνομα πατρός: Αθανάσιος

1910 - 1983

Δικηγόρος

Ο Δημήτριος Θανόπουλος γεννήθηκε στην Ιτέα Καρδίτσας το 1910. Έκανε νομικές σπουδές και εργάστηκε ως δικηγόρος στην Καρδίτσα. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά και εξελέγη βουλευτής Τρικάλων στις εκλογές του 1946 με το Εθνικό Κόμμα Ελλάδος, με το οποίο επανεξελέγη το 1950. Στις εκλογές του 1951 πολιτεύτηκε με το Κόμμα Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Καρδίτσης το 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό, αλλά η εκλογή του ακυρώθηκε στις 5 Μαρτίου 1953 από απόφαση ειδικού δικαστηρίου λόγω πλημμέλειας της εκλογής. Έλαβε μέρος στις επαναληπτικές εκλογές στις 29 Μαρτίου 1953, αλλά δεν εξελέγη. Στη συνέχεια, πολιτεύθηκε με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, με την οποία εξελέγη βουλευτής Καρδίτσης-Τρικάλων το 1956 και Καρδίτσης το 1958, ενώ διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας (17.5.1958-20.9.1961) στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή. Επανεξελέγη το 1961, το 1963 και το 1964. Απεβίωσε τo 1983.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Θανόπουλος Αθ. Δημήτριος (1909-1983)», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 173.