Πέτρος Ιακώβου

Όνομα πατρός: Ιακώβ

1890 - 1963

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1890. Δικηγόρος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Σερρών το 1920. Πολιτεύτηκε το 1926, το 1928, το 1932 και το 1933 στην περιφέρεια Σερρών με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο στις εκλογές του 1933 συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Αντιπολίτευση, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Σερρών το 1935 με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων και το 1936 με τον συνασπισμό Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση (ΓΛΡΕ). Επανεξελέγη βουλευτής Σερρών με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Στις 20/11/1948 προσχώρησε στο «Εθνικό Ενωτικό Κόμμα» (ΕΕΚ). Το 1950 πολιτεύτηκε στις Σέρρες με το ΕΕΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Μέτωπο Εθνικής Αναδημιουργίας (ΜΕΑ), αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 26/7/1963.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία