Ιωάννης Ιντζές

Όνομα πατρός: Δημήτριος

1905 - 1961

Δικηγόρος

Ο Ιωάννης Ιντζές γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1905, έκανε νομικές σπουδές και εργάστηκε ως δικηγόρος στην Αθήνα. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1951 στην περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας με τον Ελληνικό Συναγερμό, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια Ναυπακτίας στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό. Επανεξελέγη το 1956 και το 1958 με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση στις περιφέρειες Αιτωλοακαρνανίας-Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα. Πολιτεύθηκε για τελευταία φορά και εξελέγη στις εκλογές του 1961 με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση στην περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας. Τραυματίστηκε στη διάρκεια της εκλογικής περιοδείας και απεβίωσε στις 9 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες αφού είχε εκλεγεί και στη θέση του εξελέγη ο πρώτος επιλαχών Φώτης Γεροθανάσης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ντίνος Μακρυγιάννης, «Γεώργιος Καλαντζόπουλος, Γεώργιος Αθανασιάδης – Νόβας, Δημήτριος Μητσόπουλος, Ιωάννης Ιντζές», Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία, Η πολιτική και οι πολιτικοί των Νομών Αιτωλοακαρανανίας και Ευρυτανίας, που εξελέγησαν από το 1946 έως το 2004 και δεν βρίσκονται στη ζωή. Συμβολή στη νεότερη πολιτική ιστορία των δύο νομών, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 5-6 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα 2008, σ. 52-58.