Νικόλαος Ιντζές

Όνομα πατρός: Χαράλαμπος

1920 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία