Δημήτριος Ιωάννου

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1915 - 2005

Αξιωματικός Π.Δ.

Γεννήθηκε το 1915. Αξιωματικός Π.Δ. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Ιωαννίνων το 1946 με το Εθνικό Κόμμα Ελλάδος (ΕΚΕ). Το 1950 εξελέγη βουλευτής Ιωαννίνων ως ανεξάρτητος. Στις 14/8/1950 προσχώρησε στο Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ). Το 1951 εξελέγη βουλευτής Ιωαννίνων με το ΚΦ. Στις 28/8/1952 δήλωσε ανεξάρτητος Φιλελεύθερος . Επανεξελέγη βουλευτής Ιωαννίνων το 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό (ΕΣ). Στις εκλογές του 1956 εξελέγη βουλευτής Θεσπρωτίας - Ιωαννίνων με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ). Στις εκλογικές αναμετρήσεις του 1958, του 1961, του 1963 και του 1964 εξελέγη βουλευτής Ιωαννίνων με την ΕΡΕ, η οποία το 1964 συμμετείχε στον συνασπισμό ΕΡΕ-Κόμμα Προοδευτικών. Απεβίωσε το 2005.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία