Κωνσταντίνος Καλαμαράς

Όνομα πατρός: Θεόδωρος

1896 -

Ιατρός

Ενδεικτική Βιβλιογραφία