Γεώργιος Καλαντζόπουλος

Όνομα πατρός: Νικόλαος

1881 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1881. Δικηγόρος. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Αιτωλίας και Ακαρνανίας το 1920. Το 1926 εξελέγη στην ίδια περιφέρεια με το Κόμμα Ελευθεροφρόνων. Πολιτεύτηκε στην επαρχία Ναυπακτίας το 1928 με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), αλλά δεν εξελέγη. Πολιτεύτηκε στην Αιτωλοακαρνανία με το ΛΚ το 1932, αλλά δεν εξελέγη. Το 1933 εξελέγη βουλευτής Ναυπακτίας με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Ηνωμένη Αντιπολίτευση. Το 1935 εξελέγη βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνδυασμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων και το 1936 επανεξελέγη βουλευτής στην ίδια περιφέρεια με τον συνασπισμό Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση (ΓΛΡΕ). Εξελέγη το 1946 βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ). Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας με το ΛΚ, χωρίς να εκλεγεί.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Ντίνος Μακρυγιάννης, «Γεώργιος Καλαντζόπουλος, Γεώργιος Αθανασιάδης – Νόβας, Δημήτριος Μητσόπουλος, Ιωάννης Ιντζές», Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία, Η πολιτική και οι πολιτικοί των Νομών Αιτωλοακαρανανίας και Ευρυτανίας, που εξελέγησαν από το 1946 έως το 2004 και δεν βρίσκονται στη ζωή. Συμβολή στη νεότερη πολιτική ιστορία των δύο νομών, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 5-6 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα 2008, σ. 52-58.