Άγγελος Καμβύσης

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1896 -

τ.Δ/ντης Τ.Α.Κ.Ε

Γεννήθηκε το 1896. Τέως Διευθυντής Ταμείου Ασφαλίσεως Κληρικών Ελλάδος. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1950 στην περιφέρεια Μεσσηνία με το συνδυασμό του Κόμματος Γεωργίου Παπανδρέου, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη επί σειρά ετών (1956, 1958, 1961 και 1963) βουλευτής Μεσσηνίας με την ΕΡΕ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία