Εμμανουήλ Καμινόπετρος

Όνομα πατρός: Πέτρος

1900 -

Δικηγόρος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία