Γεώργιος Καρτάλης

Όνομα πατρός: Αντώνιος

1908 - 1957

Οικονομολόγος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία