Δημήτριος Κασσαβέτης

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1915 - 1978

Δικηγόρος

Ο Δημήτριος Κασσαβέτης γεννήθηκε το 1915 και σπούδασε νομικά. Πήρε μέρος στην Αντίσταση την περίοδο της Κατοχής ως μέλος της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ). Μεταπολεμικά, πολιτεύτηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1946 στην περιφέρεια Λαρίσης με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων, αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής με το Κόμμα Φιλελευθέρων στις εκλογές του 1950 και πολιτεύτηκε ξανά το 1951, χωρίς να εκλεγεί. Ανέλαβε θέσεις ανώτατου δημόσιου λειτουργού. Απεβίωσε στις 24 Ιανουαρίου 1978.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

εφ. Το Βήμα, 25.1.1978, σελ. 6.

«Κασσαβέτης Τζων Δημήτριος (1915-1978)», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 232.