Παναγιώτης Κατερίνης

Όνομα πατρός: Αδάμ

1920 -

Δημοσιογράφος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία