Φώτιος Κατσιάμπας

Όνομα πατρός: Αθανάσιος

1911 - 1974

Δικηγόρος

Ο Φώτιος Κατσιάμπας ή Κατσάμπας γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1911, ήταν ανεψιός του Γεώργιου Κονδύλη και εργάστηκε ως δικηγόρος. Πολιτεύθηκε πρώτη φορά στις εκλογές του 1946 στην περιφέρεια Τρικάλων με το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα, αλλά δεν εξελέγη. Ανάλογη τύχη είχε και στις εκλογές του 1950 και 1951 ως υποψήφιος του συνδυασμού της Εθνικής Προοδευτικής Ένωσης Κέντρου. Το 1952 πολιτεύθηκε με τον συνασπισμό ένωσης κομμάρων ΕΠΕΚ – Φιλελευθέρων, αλλά και πάλι δεν εξελέγη. Εξελέγη ως υποψήφιος της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης στις περιφέρειες Καρδίτσης-Τρικάλων το 1956 και Τρικάλων το 1958, το 1961 και το 1963. Στις 23 Δεκεμβρίου 1963 προσχώρησε στην Ένωση Κέντρου, με την οποία πολιτεύθηκε το 1964 στην περιφέρεια Τρικάλων, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε το 1974.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

«Κατσιάμπας ή Κατσάμπας Αθ. Φώτιος (1911-1974)», Αντώνης Α. Αντωνίου, Εγκυκλοπαιδικό Βιογραφικό Λεξικό Νεότερης Θεσσαλικής Ιστορίας, Αθήνα 2018, σ. 237.