Πάνος Κερασσιώτης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1908 -

Μηχανολόγος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία