Γεώργιος Κλής

Όνομα πατρός: Θεόδωρος

1919 -

Έμπορος

Γεννήθηκε το 1919. Έμπορος. Εξελέγη βουλευτής Έβρου στις εκλογές του 1956 με την ΕΡΕ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία