Ανδρέας Κόμης

Όνομα πατρός: Εμμανουήλ

1894 -

Ιατρός

Γεννήθηκε το 1894. Ιατρός. Εξελέγη στις εκλογές του 1933 με το Λαϊκό Κόμμα στην περιφέρεια Μήλου. Επανεξελέγη το 1935 με το Λαϊκό Κόμμα και το 1936 με το συνδυασμό της Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ένωσης στην περιφέρεια Κυκλάδων. Μεταπολεμικά, πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1946 ως μεμονωμένος υποψήφιος στην περιφέρεια Κυκλάδων, αλλά δεν εξελέγη. Ανάλογη τύχη είχε και στις εκλογές του 1950 και 1951, ως υποψήφιος του συνδυασμού του Κόμματος Φιλελευθέρων στην περιφέρεια Κυκλάδων. Εξελέγη βουλευτής της περιφέρειας Μήλου στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία