Γεράσιμος Ρουχωτάς

Όνομα πατρός: Σαράντης

1911 -

Πολιτικός Μηχανικός

Γεννήθηκε το 1911. Πολιτικός Μηχανικός. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Κεφαλληνίας με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) το 1950. Το 1951 πολιτεύτηκε ξανά στην ίδια περιφέρεια με το ΚΦ, χωρίς να εκλεγεί.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία