Σάββας Σαββίδης

Όνομα πατρός: Χαράλαμπος

1896 - 1956

Βιομήχανος

Γεννήθηκε το 1896. Βιομήχανος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Πειραιώς με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ) το 1933, το οποίο συμμετείχε στον Εθνικό Συνασπισμό. Επανεξελέγη βουλευτής Πειραιώς και Νήσων με το ΚΦ το 1936. Στις εκλογές του 1946 εξελέγη ξανά στην ίδια περιφέρεια με το ΚΦ. Το 1950 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια πρώην Δήμου Αθηνών και το 1951 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια πρώην Δήμου Πειραιώς με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε τον Ιούλιο του 1956 και κηδεύτηκε στις 28/7/1956.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία