Γεώργιος Σαρρής

Όνομα πατρός: Ιωάννης

1886 -

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1886. Δικηγόρος. Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Χανίων με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ) το 1946, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕ).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία