Σπυρίδων Σγουρόγλου

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1896 - 1975

Δικηγόρος

Γεννήθηκε το 1896. Δικηγόρος. Εξελέγη βουλευτής Ροδόπης με το Λαϊκό Κόμμα (ΛΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό Συμπραττόντων Κυβερνητικών κομμάτων, το 1935. Το 1936 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ροδόπης με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Ροδόπης με το ΛΚ, το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων (ΗΠΕ), το 1946. Το 1950 και το 1951 πολιτεύτηκε στην ίδια περιφέρεια με το ΛΚ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 25/3/1975.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία