Γεώργιος Σερπάνος

Όνομα πατρός: Αριστείδης

1907 - 2009

τ. Ταμιακός

Γεννήθηκε το 1907. τ. Ταμιακός. Πολιτεύθηκε το 1946 στην περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας με το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (ΔΣΚ), το οποίο συμμετείχε στον συνασπισμό της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης (ΕΠΕ) και δεν εξελέγη. Εξελέγη βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας το 1950 με το ΔΣΚ. Πολιτεύθηκε το 1951 στην περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας με την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου (ΕΠΕΚ) και δεν εξελέγη. Πολιτεύθηκε το 1956 στην περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας με τη Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ) και δεν εξελέγη. Το 1963 έθεσε υποψηφιότητα στην περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας με την Ένωση Κέντρου (ΕΚ), αλλά δεν εξελέγη. Εξελέγη το 1964 βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με την ΕΚ. Απεβίωσε 27/2/2009.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία