Μιχαήλ Σκουλάς

Όνομα πατρός: Αθανάσιος

1908 - 1980

Τραπεζικός

Γεννήθηκε το 1908. Τραπεζικός. Το 1946 εξελέγη βουλευτής Ρεθύμνης με το Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων (ΚΒΦ), το οποίο συμμετείχε στον Συνασπισμό Εθνική Πολιτική Ένωση (ΕΠΕ). Πολιτεύτηκε το 1950 στην περιφέρεια Ρεθύμνης με το Κόμμα Φιλελευθέρων (ΚΦ), αλλά δεν εξελέγη. Πολιτεύτηκε το 1951 στην περιφέρεια Ρεθύμνης ως ανεξάρτητος, αλλά δεν εξελέγη. Επανεξελέγη βουλευτής Ρεθύμνης με το ΚΦ το 1952, όπου συμμετείχε στον συνασπισμό ένωσης κομμάτων ΕΠΕΚ - Φιλελευθέρων. Στις 31/3/1955 δήλωσε ανεξάρτητος και στις 26/4/1955 προσχώρησε στη Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση (ΦΙΔΕ). Επανεξελέγη βουλευτής Ρεθύμνης το 1956 με τη ΦΙΔΕ, η οποία συμμετείχε στον συνασπισμό Δημοκρατική Ένωση (ΔΕ). Το 1958 πολιτεύτηκε στην περιφέρεια Ρεθύμνου με το ΚΦ, αλλά δεν εξελέγη. Απεβίωσε στις 8/2/1980.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία