Χαράλαμπος Σκουτέρης

Όνομα πατρός: Θεόδωρος

1899 -

Αξιωματικός Χωροφυλακής ε.α.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία