Χρήστος Σλιουπκίδης

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1902 -

Κτηματίας

Γεννήθηκε το 1902. Κτηματίας. Εξελέγη βουλευτής Κιλκίς στις εκλογές του 1952 με τον Ελληνικό Συναγερμό. Το 1956 ήταν υποψήφιος της ΕΡΕ στην ίδια περιφέρεια, αλλά δεν εξελέγη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία