Λεωνίδας Σπαής

Όνομα πατρός: Γεώργιος

1892 - 1980

Αξιωματικός ε.α.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία